vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Daikin

Daikin Stylish FTXTA30/RXTA30

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Luftv&auml;rmepump Stylish 30 FTXTA30B2V1BW / RXTA30B2V1B Daikin</h2> <p><strong><br />F&ouml;r nordiskt klimat</strong><br />Stylish 30 fr&aring;n <a href="https://www.elon.se/varumarken/daikin">Daikin</a> &auml;r utvecklad f&ouml;r regioner med sv&aring;ra vinterf&ouml;rh&aring;llanden och har en kompakt och funktionell design, l&auml;mplig f&ouml;r alla interi&ouml;rer med en matt, kristallvit yta.</p> <p><strong>L&auml;gre driftskostnader</strong><br />Tack vare en unik fritt h&auml;ngande konvektor p&aring; utomhusenheten &auml;r defrostcykeln f&ouml;rb&auml;ttrad vilket resulterar i l&auml;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is.</p> <p><strong>F&ouml;rdelar v&auml;rmen fr&aring;n en v&auml;rmek&auml;lla</strong><br />Vid installation j&auml;mte en v&auml;rmek&auml;lla (t.ex. eldstad eller ugn), och den inst&auml;llda temperaturen &auml;r n&aring;dd, forts&auml;tter fl&auml;kten g&aring; f&ouml;r att erh&aring;lla en j&auml;mn temperatur i hela huset</p> <p><strong>V&auml;rmer ner till -25 &deg;C</strong><br />Garanterad v&auml;rmekapacitet vid l&aring;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 &deg;C.</p> <p><strong>Fokuserat luftfl&ouml;de</strong><br />Coanda-effekten optimerar luftfl&ouml;det f&ouml;r ett komfortabelt klimat. Genom att anv&auml;nda s&auml;rskilt utformade luftriktare f&aring;r man ett mer fokuserat luftfl&ouml;de som ger en b&auml;ttre temperaturdistribuering i rummet.</p> <p><strong>V&auml;rmeboost</strong><br />V&auml;rmeboost v&auml;rmer snabbt upp ditt hem n&auml;r du startar luftkonditioneringen. Inst&auml;lld temperatur n&aring;s 14% snabbare &auml;n med en vanlig luftkonditionering (endast par).</p> <p><strong>Automatisk v&auml;xling mellan v&auml;rme/kyla</strong><br />Den intelligenta v&auml;rmesensorn fastst&auml;ller aktuell rumstemperatur och distribuerar luften j&auml;mnt i hela rummet innan den v&auml;xlar till ett luftfl&ouml;desm&ouml;nster som riktar varm eller kall luft till de omr&aring;den som beh&ouml;ver det.</p> <p><strong>R-32 media</strong><br />Att v&auml;lja en R-32-produkt, minskar milj&ouml;p&aring;verkan med 68% i j&auml;mf&ouml;relse med R-410A och leder direkt till l&auml;gre energif&ouml;rbrukning tack vare dess h&ouml;ga energieffektivitet</p> <p><strong>Ger b&auml;ttre, renare luft</strong><br />Flash Streamer anv&auml;nder elektroner f&ouml;r att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar f&ouml;r att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort otrevliga lukter, f&ouml;r en b&auml;ttre, renare luft.</p> <p><strong>Praktiskt taget ljudl&ouml;s</strong><br />Enheten &auml;r s&aring; tyst att du n&auml;stan gl&ouml;mmer att den finns d&auml;r.</p> <p><strong>Appstyrning</strong><br />Genom Daikin Residential Controller kan du styra din inomhusenhet varifr&aring;n som helst med en app, via ett lokalt n&auml;tverk eller Internet. R&ouml;ststyrning kan ske via Amazon Alexa eller Google Assistant f&ouml;r att styra huvudfunktioner, som b&ouml;rv&auml;rde, driftl&auml;ge, fl&auml;kthastighet etc.</p> <p><strong>Installation av luftv&auml;rmepump</strong></p> <p>Av h&auml;nsyn till milj&ouml;n &auml;r det inte till&aring;tet att sj&auml;lv installera sin luftv&auml;rmepump. <a href="https://www.elon.se/inomhusklimat/varme/luftvarmepumpar">Luftv&auml;rmepumpar</a> anv&auml;nder ett speciellt k&ouml;ldmedium som kan bidra till v&auml;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle l&auml;cka ut eller sl&auml;ppas ut i atmosf&auml;ren.</p> <p>Av den anledningen m&aring;ste luftv&auml;rmepumpar enligt lag installeras av ett f&ouml;retag som har kylcertifikat och av en installat&ouml;r med personligt kylcertifikat.<br />Det inneb&auml;r att din Elon-butik m&aring;ste se till att det efterf&ouml;ljs n&auml;r du k&ouml;per din luftv&auml;rmepump hos oss, b&aring;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hj&auml;lpa dig med den installationen.<br />Vid k&ouml;p p&aring; elon.se s&aring; skickas din luftv&auml;rmepump till en Elon-butik som kan hj&auml;lpa dig med att boka/utf&ouml;ra en godk&auml;nd installation.<br />F&ouml;r att kunna h&auml;mta ut denna luftv&auml;rmepump fr&aring;n butiken s&aring; beh&ouml;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installat&ouml;rs certifieringsnummer vid upph&auml;mtning av produkten.</p> <p>Du kan l&auml;sa mer kring regelverket och annat p&aring;&nbsp;incert.se&nbsp;och&nbsp;alltomfgas.se</p>

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 117436