vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Cylinda

Cylinda SIB8462KVEPRF

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Spis SIB8462KVEPRF Cylinda</h2> <p><a href="https://www.elon.se/varumarken/cylinda">Cylinda</a> SIB8462KVEPRF&nbsp;&auml;r en avancerad <a href="https://www.elon.se/vitvaror/spisar-hallar-ugnar/spisar">spis</a> med induktionsh&auml;ll och multifunktionsugn. Dessutom har den pyrolytisk reng&ouml;ring.&nbsp;Spisen styrs via touchkontroller och vred.&nbsp;</p> <p><strong>Spish&auml;ll</strong><br />Induktionsh&auml;llen har mycket effektiva induktionsv&auml;rmezoner. V&auml;rmen genereras direkt till kokk&auml;rlets botten d&auml;r den beh&ouml;vs mest. Induktionsh&auml;llen har en flexibel zon som du kan anv&auml;nda f&ouml;r riktigt stora kokk&auml;rl. L&auml;mpliga kokk&auml;rl &auml;r s&aring;dana som &auml;r tillverkade av st&aring;l, emaljbelagda st&aring;lk&auml;rl eller gjutj&auml;rnspannor.</p> <p><strong>Multifunktionsugn</strong><br />Ugnen rymmer 64 liter och har bl a varmluft, grill, snabbf&ouml;rv&auml;rmning, &aring;nga, pizzasystem och upptining.<br />Tr&aring;dskenorna g&ouml;r att du kan laga mat p&aring; fyra niv&aring;er. Dessutom har ugnen utdragbara teleskopskenor som kan monteras f&ouml;r den andra, tredje eller fj&auml;rde niv&aring;n. De utdragbara skenorna kan dras ut helt eller delvis. Dessa ger god stabilitet n&auml;r du t ex ska r&ouml;ra om i l&aring;ngpannan.</p> <p><strong>Stektermometer<br /></strong>Den integrerade stektermometern g&ouml;r det m&ouml;jligt att noggrant &ouml;vervaka temperaturen inne i matens k&auml;rna under tillagningen. Du v&auml;ljer en &ouml;nskad tillagningsmetod och tillagningstemperatur, och n&auml;r m&aring;ltemperaturen &auml;r uppn&aring;dd st&auml;ngs ugnen av och en ljudsignal ljuder.</p> <p><strong>Pyrolytisk ugnsreng&ouml;ring</strong><br />Den pyrolytiska reng&ouml;ringen anv&auml;nder h&ouml;g ugnstemperatur f&ouml;r att smidigt reng&ouml;ra ugnens insida. Under reng&ouml;ringsprocessen f&ouml;rbr&auml;nns fettrester och andra f&ouml;roreningar och reduceras till aska. Det finns tre niv&aring;er av pyrolys att v&auml;lja p&aring; &ndash; snabb, medelintensiv och intensiv.</p> <p><strong><strong>Trygghet</strong><br /></strong>Spisen har utrustats med flera s&auml;kerhetsfunktioner. H&auml;llen har barnl&aring;s som kan aktiveras f&ouml;r att f&ouml;rhindra att h&auml;llen sl&aring;s p&aring; oavsiktligt. Ugnsluckan &auml;r barnsp&auml;rrad och spisen har en kylfl&auml;kt som kyler h&ouml;ljet och spisens kontrollpanel. Kylfl&auml;kten &auml;r i drift n&auml;r ugnen &auml;r i drift och en kort stund efter.</p> <p><strong>Tillbeh&ouml;r</strong><br />Med spisen kommer en emaljerad l&aring;ngpanna, tv&aring; emaljerade bakpl&aring;tar och ett grillgaller. Tillbeh&ouml;ren f&ouml;rvarar du med f&ouml;rdel l&auml;ngst ner i spisens f&ouml;rvaringsl&aring;da.</p>

Kategori: Spisar
Artikelnummer: 118320