vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Bosch

Bosch SMU46KW10S

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Diskmaskin SMU46KW10S Bosch</h2> <div class="small"> <p>Bosch Series 4 SMU46KW10S &auml;r en vit diskmaskin med torkning samt flexibla korgar och en s&auml;rskild bestickl&aring;da f&ouml;r att underl&auml;tta disken. Den &auml;r speciellt bra f&ouml;r glas och andra k&auml;nsliga f&ouml;rem&aring;l som beh&ouml;ver behandlas varsamt. Maskinen har &auml;ven en tydlig display som g&ouml;r det enkelt att v&auml;lja &ouml;nskade inst&auml;llningar och en extra funktion f&ouml;r att skydda mot &ouml;versv&auml;mning.</p> <p><strong>Anpassad och effektiv diskning</strong><br />SMU46KW10S har sex olika program att v&auml;lja mellan: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program och F&ouml;rsk&ouml;ljning. Dessutom har den tre specialfunktioner som heter VarioSpeed Plus, HygienePlus och ExtraDry. Dessa ger dig m&ouml;jlighet att anpassa diskningen efter dina behov och &ouml;nskem&aring;l. Den &auml;r ocks&aring; utrustad med ett specialprogram som heter Machine Care, som avl&auml;gsnar fett och kalkavlagringar fr&aring;n maskinen och h&aring;ller den ren och fr&auml;sch.</p> <p><strong>7-SegmentDisplay</strong><br />Diskmaskinen &auml;r utrustad med en 7-SegmentDisplay som visar standardinformation om diskprogrammet, s&aring;som vilket program som &auml;r valt och om n&aring;gon specialfunktion &auml;r aktiverad. Dessutom visar den ocks&aring; &aring;terst&aring;ende tid f&ouml;r det valda diskprogrammet, s&aring; att du kan ha koll p&aring; hur l&aring;ng tid det &aring;terst&aring;r innan diskningen &auml;r klar.</p> <p><strong>Smart DoseringsAssistent och Auto All-in-1 funktion</strong><br />Bosch SMU46KW10S har en DoseringsAssistent och funktionen Auto All-in-1 som automatiskt anpassar diskprogrammet efter typen av diskmedel som anv&auml;nds. Detta garanterar b&auml;sta m&ouml;jliga reng&ouml;ringseffekt och energieffektivitet.</p> <p><strong>Flexibla korgar och justerbar h&ouml;jd med VarioFlex</strong><br />VarioFlex korgsystem &auml;r en funktion p&aring; diskmaskinen som g&ouml;r det m&ouml;jligt att justera korgarna f&ouml;r att rymma olika typer av disk. Korgarna kan flyttas och justeras f&ouml;r att skapa mer utrymme eller f&ouml;r att rymma st&ouml;rre eller ovanliga objekt. Detta g&ouml;r det l&auml;ttare att ladda maskinen och kan &ouml;ka kapaciteten p&aring; maskinen.</p> <p><strong>Flexibel bestickl&aring;da och extra utrymme i den nedre korgen</strong><br />VarioDrawer toppkorg &auml;r en flexibel bestickl&aring;da som g&ouml;r det l&auml;ttare att lasta i och plocka ur bestick och mindre k&ouml;ksredskap.&nbsp;Det skapar &auml;ven extra utrymme i den nedre korgen, som annars skulle ha en bestickkorg, s&aring; att du kan placera st&ouml;rre tallrikar eller sk&aring;lar d&auml;r ist&auml;llet.</p> <p><strong>Effektiv och tyst diskning med EcoSilence Drive</strong><br />EcoSilence Drive &auml;r en avancerad motorteknologi som anv&auml;nds i diskmaskinen SMU46KW10S. Denna teknologi &auml;r b&aring;de energisn&aring;l och tyst och g&ouml;r det m&ouml;jligt f&ouml;r maskinen att fungera p&aring; ett mycket effektivt s&auml;tt. Den drivs av en borstl&ouml;s motor som ger en tystare drift och minskar energif&ouml;rbrukningen. EcoSilence Drive &auml;r en av de viktigaste tekniska funktionerna som g&ouml;r att SMU46KI10S &auml;r b&aring;de effektiv och tystg&aring;ende.</p> <p><strong>B&auml;ttre torkning av disken</strong><br />ExtraDry &auml;r en specialfunktion som &ouml;kar torkningsresultatet p&aring; disken genom att &ouml;ka temperaturen under det sista sk&ouml;ljningssteget och f&ouml;rl&auml;nga torktiden. Detta kan vara s&auml;rskilt anv&auml;ndbart f&ouml;r att f&aring; bort envisa vattenfl&auml;ckar p&aring; glas och plastartiklar, vilket kan vara sv&aring;rt att uppn&aring; med standardinst&auml;llningar. Genom att anv&auml;nda ExtraDry-funktionen kan du f&aring; en b&auml;ttre och mer effektiv torkning av disken.</p> <p><strong>AquaStop - en livstidsgaranti f&ouml;r extra trygghet och s&auml;kerhet</strong><br />AquaStop &auml;r en s&auml;kerhetsfunktion som finns p&aring; diskmaskinen SMU46KW10S. Funktionen minimerar risken f&ouml;r vattenskador i k&ouml;ket genom att automatiskt st&auml;nga av vattenfl&ouml;det till diskmaskinen vid eventuella l&auml;ckor. AquaStop best&aring;r av en slang med en dubbelv&auml;ggig konstruktion och en s&auml;kerhetsventil som omedelbart st&auml;nger av vattenfl&ouml;det vid en eventuell l&auml;cka. Detta ger dig extra trygghet och s&auml;kerhet n&auml;r det g&auml;ller att anv&auml;nda diskmaskinen. Dessutom &auml;r AquaStop en livstidsgaranti fr&aring;n tillverkaren, vilket ger anv&auml;ndaren en extra f&ouml;rs&auml;kran om dess p&aring;litlighet och h&aring;llbarhet.</p> </div>

Kategori: Diskmaskiner
Artikelnummer: 120934