vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Bosch

Bosch WQG245BASN

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Torktumlare WQG245BASN Bosch</h2> <p><a href="https://www.elon.se/varumarken/bosch-start">Bosch</a>&nbsp;WQG245BASN &auml;r en rymlig <a href="https://www.elon.se/vitvaror/tvatt-tork/torktumlare">torktumlare</a>&nbsp;med v&auml;rmepump och sj&auml;lvreng&ouml;rande kondensator som sparar energi. Tumlaren kan torka hela 9 kg tv&auml;tt.</p> <p><strong>Fuktsensor som skonar din tv&auml;tt</strong><br />AutoDry-sensorn vet n&auml;r tv&auml;tten &auml;r torr och skyddar dina kl&auml;desplagg. Sensorn &ouml;vervakar fuktigheten f&ouml;r att torka perfekt och f&ouml;rhindra &ouml;verhettning.</p> <p><strong>Optimerad torkning</strong><br />Ska du inte torka s&aring; mycket tv&auml;tt? D&aring; finns ett alternativ f&ouml;r halvfull maskin som optimerar torkning av mindre tv&auml;ttm&auml;ngd.</p> <p><strong>Sj&auml;lvreng&ouml;rande kondensor</strong><br />Den sj&auml;lvreng&ouml;rande kondensorn fr&aring;n Bosch g&ouml;r rent sig sj&auml;lv. Det betyder att du inte beh&ouml;ver spola rent den manuellt. En ren kondensor garanterar l&aring;g energif&ouml;rbrukning och att torktumlaren torkar effektivt under hela produktens livsl&auml;ngd.</p> <p><strong>Iron Assist minskar ner strykh&ouml;gen</strong><br />Torktumlarens &aring;ngbehandling minskar b&aring;de veck och din h&ouml;g med plagg som m&aring;ste strykas. N&auml;r torkprogrammet avslutats finns dessutom ett skrynkelskydd som f&ouml;rsiktigt tumlar tv&auml;tten med j&auml;mna mellanrum i upp till 60 minuter. Perfekt om du inte kan plocka ur tv&auml;tten direkt.</p> <p><strong>AntiVibration Design</strong><br />Tumlaren &auml;r stabil och tystg&aring;ende tack vare en speciell vibrationsd&auml;mpare, s k AntiVibration Design.</p> <p><strong>Bra &ouml;verblick och kontroll</strong><br />Till din hj&auml;lp har du en stor LED-display som visar programf&ouml;rlopp, 24 h startf&ouml;rdr&ouml;jning, specialfunktioner och &aring;terst&aring;ende tid.</p>

Kategori: Torktumlare
Artikelnummer: 118053