vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Canvac

Canvac Q Heat 122-E1

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Luftv&auml;rmepump 122-E1 Canvac</h2> <p>Den h&auml;r <a href="https://www.elon.se/inomhusklimat/varme/luftvarmepumpar">luftv&auml;rmepumpen</a>&nbsp;fr&aring;n&nbsp;<a href="https://www.elon.se/varumarken/canvac-start">Canvac</a>&nbsp;har flera smarta funktioner. Den kan b&aring;de v&auml;rma, kyla och rena inomhusluften.&nbsp;Rekommenderad yta f&ouml;r Canvac Q Heat 122 &auml;r 20-70 m&sup2;* och luftfl&ouml;det &auml;r 350-530 m&sup3;/h.&nbsp;Luftv&auml;rmepumpar &auml;r framf&ouml;rallt en kompletterande v&auml;rmek&auml;lla och de g&ouml;r sig b&auml;st i hus med &ouml;ppen planl&ouml;sning.</p> <p><strong>Breeze Away</strong><br />Breeze Away-funktionen f&ouml;rhindrar att direkt luftfl&ouml;de bl&aring;ser mot kroppen.</p> <p><strong>Follow me-funktion<br /></strong>Fj&auml;rrkontrollen har en smart funktion som g&ouml;r att den kan fungera som temperaturgivare. Du f&aring;r ett komfortabelt inomhusklimat och &ouml;kad precision f&ouml;r avl&auml;sning och anpassning av temperaturen. Du l&auml;gger fj&auml;rrkontrollen p&aring; en plats som du anser vara en l&auml;mplig plats f&ouml;r att m&auml;ta rummets temperatur.</p> <p><strong>Sleep-funktion<br /></strong>Sleep-funktionen s&auml;nker nattemperaturen och dina&nbsp;uppv&auml;rmningskostnader.&nbsp;</p> <p><strong>Redo f&ouml;r WiFi</strong><br />Canvac&nbsp;122-E1 &auml;r f&ouml;rberedd f&ouml;r WiFi s&aring; att du kan styra den med din smartphone, l&auml;splatta eller dator. Du beh&ouml;ver bara komplettera den med en anpassad WiFi-adapter.</p> <p><strong>Installation av luftv&auml;rmepump<br /></strong>Av h&auml;nsyn till milj&ouml;n &auml;r det inte till&aring;tet att sj&auml;lv installera sin luftv&auml;rmepump. Luftv&auml;rmepumpar anv&auml;nder ett speciellt k&ouml;ldmedium som kan bidra till v&auml;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle l&auml;cka ut eller sl&auml;ppas ut i atmosf&auml;ren.</p> <p>Av den anledningen m&aring;ste luftv&auml;rmepumpar enligt lag installeras av ett f&ouml;retag som har kylcertifikat och av en installat&ouml;r med personligt kylcertifikat.<br />Det inneb&auml;r att din Elon-butik m&aring;ste se till att det efterf&ouml;ljs n&auml;r du k&ouml;per din luftv&auml;rmepump hos oss, b&aring;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hj&auml;lpa dig med den installationen.<br />Vid k&ouml;p p&aring; elon.se s&aring; skickas din luftv&auml;rmepump till en Elon-butik som kan hj&auml;lpa dig med att boka/utf&ouml;ra en godk&auml;nd installation.<br />F&ouml;r att kunna h&auml;mta ut denna luftv&auml;rmepump fr&aring;n butiken s&aring; beh&ouml;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installat&ouml;rs certifieringsnummer vid upph&auml;mtning av produkten.</p> <p>Du kan l&auml;sa mer kring regelverket och annat p&aring;&nbsp;<a href="http://www.incert.se/">incert.se</a>&nbsp;och&nbsp;<a href="http://www.alltomfgas.se/">alltomfgas.se</a></p> <div class="small"> <p><br /><em>* Tag &auml;ven h&auml;nsyn till klimatzon, planl&ouml;sning och energif&ouml;rbrukning. En luftv&auml;rmepump &auml;r en kompletterande v&auml;rmek&auml;lla till husets befintliga v&auml;rmesystem.</em></p> <p></p> <p><a href="https://canvac.se/app/uploads/2022/09/ELON0085_Canvac_produktbroschyr_122_322_ARTWORK_LR.pdf" target="_blank"><strong>L&auml;s mer om Canvacs luftv&auml;rmepumpar med kylfunktion&nbsp;&raquo;</strong></a></p> </div>

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 118485