vitvarorn.se
SSL
Sidan innehåller annonslänkar
Daikin

Daikin ATXTP25M/ARXTP25R

Prisuppgifter

Läs mer och köp

<h2>Luftv&auml;rmepump Daikin Comfora Siesta 25</h2> <p>Daikin Comfora Siesta 25 fr&aring;n <a href="https://www.elon.se/varumarken/daikin">Daikin</a> &auml;r en luftv&auml;rmepump med h&ouml;g effektivitet och komfort ner till&nbsp;-25 &deg;C. Inomhusdelen har en kompakt och tidsenlig v&auml;ggmonterad design som passar bra att installera t ex &ouml;ver ytterd&ouml;rr.</p> <p><strong>Tredimensionellt luftfl&ouml;de</strong><br />3D-luftfl&ouml;det kombinerar vertikal och horisontell autoswing f&ouml;r att cirkulera en str&ouml;m med kall eller varm luft &auml;nda ut i h&ouml;rnen till och med i stora utrymmen.</p> <p><strong>Funktioner</strong><br />Comfora Siesta har en fj&auml;rrkontroll med vilken du kan starta, stoppa och reglera p&aring; distans. Du kan v&auml;lja mellan enbart fl&auml;ktdrift, Econo-l&auml;ge, extra kraftfullt l&auml;ge, extra tyst, komfortl&auml;ge, nattdrift, avfuktningsprogram, autol&auml;gen m m.<br />Luftv&auml;rmepumpen har &auml;ven 24-timmars timer, luftreningsfilter, sj&auml;lvdiagnos samt automatisk &aring;terstart efter str&ouml;mavbrott.</p> <p><strong>Klarar sv&aring;r vinter<br /></strong>Utomhusdelen &auml;r utvecklad f&ouml;r regioner med sv&aring;ra vinterf&ouml;rh&aring;llanden. Den har garanterad v&auml;rmekapacitet vid l&aring;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 &deg;C.<br />Tack vare en unik fritt h&auml;ngande konvektor p&aring; utomhusenheten &auml;r defrostcykeln f&ouml;rb&auml;ttrad, vilket resulterar i l&auml;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is.</p> <p><strong>Styr med app och r&ouml;st (tillval)<br /></strong>Daikin Residential Controller &ndash; styr din inomhusenhet varifr&aring;n som helst med en app, via ett lokalt n&auml;tverk eller Internet. Du kan ocks&aring; styra den med r&ouml;sten via&nbsp;Amazon Alexa eller Google Assistant.</p> <p><strong>Unik swingkompressor</strong><br />Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har f&auml;rre r&ouml;rliga delar &auml;n andra fabrikat vilket ger b&auml;ttre drifts&auml;kerhet och &ouml;kad livsl&auml;ngd. Comfora har tv&aring; kammare f&ouml;r en &auml;nnu tystare och vibrationsfriare g&aring;ng. Swingkompressorn k&auml;nnetecknas av mycket l&aring;ng livsl&auml;ngd. Till skillnad fr&aring;n andra tillverkare har Daikin ingen fj&auml;der som kan brista i sina kompressorer.</p> <p><strong>L&auml;gre milj&ouml;p&aring;verkan</strong><br />Daikin anv&auml;nder k&ouml;ldmedium R-32 vilket b&aring;de &auml;r mer effektivt och l&auml;ttare att underh&aring;lla &auml;n andra k&ouml;ldmedium. Dess milj&ouml;p&aring;verkan &auml;r upp till 80 % l&auml;gre &auml;n hos R410A eftersom GWP-v&auml;rdet endast &auml;r 675.</p> <p><strong><br />Installation av luftv&auml;rmepump</strong><br />Av h&auml;nsyn till milj&ouml;n &auml;r det inte till&aring;tet att sj&auml;lv installera sin luftv&auml;rmepump. <a href="https://www.elon.se/inomhusklimat/varme/luftvarmepumpar">Luftv&auml;rmepumpar</a> anv&auml;nder ett speciellt k&ouml;ldmedium som kan bidra till v&auml;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle l&auml;cka ut eller sl&auml;ppas ut i atmosf&auml;ren.</p> <p>Av den anledningen m&aring;ste luftv&auml;rmepumpar enligt lag installeras av ett f&ouml;retag som har kylcertifikat och av en installat&ouml;r med personligt kylcertifikat.<br />Det inneb&auml;r att din Elon-butik m&aring;ste se till att det efterf&ouml;ljs n&auml;r du k&ouml;per din luftv&auml;rmepump hos oss, b&aring;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hj&auml;lpa dig med den installationen.<br />Vid k&ouml;p p&aring; elon.se s&aring; skickas din luftv&auml;rmepump till en Elon-butik som kan hj&auml;lpa dig med att boka/utf&ouml;ra en godk&auml;nd installation.<br />F&ouml;r att kunna h&auml;mta ut denna luftv&auml;rmepump fr&aring;n butiken s&aring; beh&ouml;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installat&ouml;rs certifieringsnummer vid upph&auml;mtning av produkten.</p> <p>Du kan l&auml;sa mer kring regelverket och annat p&aring;&nbsp;incert.se&nbsp;och&nbsp;alltomfgas.se</p>

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 117496